ردیف نام و نام خانوادگی رشته  آخرین مدرک تحصیلی CV عکس
 1  دکتر لیبا رضایی  کاردرمانی Ph.D 
سی وی دکتر لیبا رضایی
دکتر لیبا رضایی
 دکتر محمدباقر شمسی  فیزیوتراپی Ph.D 
 
سی وی دکتر شمسی
 f
 دکتر امیر شیانی گفتار درمانی  Ph.D 
 
CV دکتر شیانی
عکس دکتر امیر شیانی
 4  دکتر فاطمه سیاحی گفتار درمانی  Ph.D 
سی وی دکتر سیاحی
 
عکس دکتر سیاحی 
5 دکتر فریبا یدالهی فیزیوتراپی Ph.D  
 
سی وی جدید دکتر یدالهی
عکس دکتر یدالهی