کاردرمانی یکی از شاخه های علوم توانبخشی است که با استفاده از فعالیت های هدفمند یا کار(منظور از کار یا Occupation هر نوع فعالیت جسمی و ذهنی است که برای هر فرد معنی، ارزش شخصی یا ذهنی خاصی دارد و تحت تاثیر پیشینه فرهنگی ، علایق و جنبه های معنی دار زندگی فرد می باشد) و علومی چون بیومکانیک روانشناختی و نروساینس به ارزیابی، معالجه (درمان توانبخشی ، بازتوانی و نوتوانی ) و مشاوره ی بیماران با ناتوانی در کارکردهای جسمی، ذهنی و روانی _اجتماعی می پردازد.

متخصصین این رشته به عنوان کارشناسان حوزه ی سلامت  با ارائه ی خدمات برای تمامی گروه های سنی که، برای مشارکت در ابعاد متفاوت زندگی خود با مشکل مواجه شده اند، تلاش می کنند در راستای پیشگیری از ناتوانی، حفظ حداکثر استقلال، کسب سلامتی و ارتقا کیفیت زندگی افراد قدم بردارند.

دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه به عنوان یکی از دانشگاه های مطرح در غرب کشور ازجمله دانشگاه های است که از سال 1399 اقدام به پذیرش و تربیت دانشجو در این رشته نموده است و به مجموعه ی دانشگاه های آموزش دهنده ی این حیطه پیوسته است.